Windows 11 har ett antal strikta säkerhets- och hårdvarukrav som ställer till det även för användare med hyfsat moderna system. På säkerhetssidan är Secure Boot och Trusted Platform Module (TPM) 2.0 skälet till en del av hårdvarukraven, som omfattar en förhållandevis ny och kompatibel processor. Det går att kringgå TPM 2.0 och Microsoft har publicerat instruktioner för hur användare på egen risk kan modifiera registret för detta.

Det går även att kringgå delar av hårdvarukraven när egen installationsmedia skapas med Microsofts verktyg, men inte helt. Det ska däremot tredjepartsmjukvaran Rufus klara av, detta enligt en uppdateringslogg för verktygets senaste version.

Senaste uppdateringen av Rufus:

  • Fix ISO mode support for Red Hat 8.2+ and derivatives

  • Fix BIOS boot support for Arch derivatives

  • Fix removal of some boot entries for Ubuntu derivatives

  • Fix log not being saved on exit

  • Add Windows 11 "Extended" installation support (Disables TPM/Secure Boot/RAM requirements)

  • Add UEFI Shell ISO downloads (retroactively applied through FIDO)

  • Add support for Intel NUC card readers

  • Improve Windows 11 support

  • Improve Windows version reporting

  • Speed up clearing of MBR/GPT

Rufus är ett verktyg som likt Microsofts installationsassistent går att använda för att skapa egen installationsmedia, exempelvis med ett USB-minne, men för fler operativsystem än endast Windows. Med senaste versionen ska det nu gå att skapa en variant där samtliga krav inaktiverats, vilket i teorin gör det möjligt att installera Windows 11 på vilken enhet som helst, inklusive virtuella maskiner.

Det framgår inte huruvida framtida uppdateringar fungerar om kraven inaktiveras. Funktionerna för Windows 11 är inkluderade i version 3.16 som finns på Rufus webbplats.

Läs mer om Windows 11: