Rådande kretsbrist har satt bollen i rullning för enorma satsningar från både företag och myndigheter världen över. Bland de som investerar belopp i biljonklassen är kontraktstillverkaren Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). I bolagets expansionsplaner ingår både investeringar i framtida tillverkningstekniker och internationella fabriker.

TSMC har redan satt igång fabriksbygge i Arizona, USA. Näst på tur är Japan, där en ny fabrik för specialkretsar ska byggas under år 2022. Det bekräftas av VD:n C.C Wei i ett uttalande till Bloomberg. Enligt Wei har TSMC ett starkt stöd från både japanska regeringen och bolagets japanska kunder.

After conducting due diligence, we announce our intention to build a specialty technology fab in Japan, subject to our board of directors approval. We have received a strong commitment to support this project from both our customers and the Japanese government. – C.C Wei, TSMC:s VD

Fabriken väntas kosta runt sju miljarder dollar enligt uppgifter till Nikkei Asia. Den specialteknik för kretsar som nämns är däremot inte vad som även brukar kallas spjutspetstekniker (eng. bleeding edge) och är tänkt att producera kretsar med tillverkningstekniker inom spannet 20–28 nanometer.

Dessa äldre noder är fortfarande viktiga för bland annat fordonsindustrin, som har ett starkt fäste i Japan. Det talas även om ett samarbete med Sony, vilket sannolikt innebär tillverkning av kretsar till bildsensorer. Genom att förlägga produktionen av dessa komponenter i egna fabriker i Japan kan TSMC på lång sikt fria kapacitet för sina mer avancerade tillverkningstekniker på hemmaplan.

Likt många västländer tillverkas allt färre kretsar i Japan, vars inhemska aktörer är beroende av kretstillverkning i Sydkorea och Taiwan. Coronapandemins effekter har visat på vikten av att ha inhemsk produktion. Det alltmer spända läget mellan Kina och Taiwan är ännu ett starkt argument för varför Japan såväl som USA och EU vill flytta hem tillverkning av kretsar.

Läs mer om kretstillverkning: