Under året har en hård kamp pågått mellan mobiltillverkarna Apple och Xiaomi, där den sistnämnda låg hack i häl årets första kvartal för att slutligen passera och nå andraplatsen med flera procent till godo. Detta tillskrevs en ordentlig tillväxt på Xiaomis sida, kombinerat med ökade leveranser till bland annat Latinamerika och Afrika.

Xiaomi går om Apple som världens näst största telefontillverkare

Segern ser däremot ut att bli kortlivad. Analysfirman Canalys publicerar nu preliminära resultat om telefonmarknaden och tredje kvartalet, där Apple återtar andraplatsen. De snarare pressar än seglar förbi, med en marginal på en ensam procentenhet. Totalt landar de på 15 procent, medan Xiaomi ligger kvar på 14 procent.

S9FJIZ_PIIUcluSY69CHdsduyrwVyEQX.jpg

Enligt Canalys är ökningen en följd av hög efterfrågan på Iphone 13. Förstaplatsen tillhör däremot fortfarande Samsung, som håller fast vid 23 procent av marknadsandelarna. Fjärde och femte plats går till Vivo respektive Oppo, som båda ökar till 10 procent vardera.

Many channels are nervous heading into important sales holidays, such as Singles’ Day in China, and Black Friday in the west. Channel inventories of smartphones are already running low, and as more customers start to anticipate these sales cycles, the impending wave of demand will be impossible to fulfill. Customers should expect smartphone discounting this year to be less aggressive.

Analysfirman varnar även för låg tillgång och att tillverkare får allt svårare att möta efterfrågan, särskilt inför perioder likt Black Friday. Konsumenter kan därmed vänta sig en mindre aggressiv prissättning än motsvarande period föregående år.

Går du i uppgraderingstankar när det gäller telefonen? Vilka företag och modeller överväger du?