Sedan Nvidias planer om att förvärva ARM Holdings klargjordes under sensommaren 2020 har turerna varit många. Det är en stor affär, särskilt då ARM står för design och licensiering av arkitekturer till en betydande del av världens kretsar. Detta oroar både andra bolag, likt Samsung, Qualcomm och Apple, samt konkurrensmyndigheter världen över.

Nvidia menar att de vill driva ARM som ett fristående företag och behålla nuvarande affärsmodell, något som inte räckt till att skingra myndigheternas orosmoln. I Storbritannien pågår fortfarande en utredning i frågan och nu bekräftar även EU att de inleder en fördjupad utredning, efter bland annat otillräckliga eftergifter från Nvidias sida.

Whilst Arm and Nvidia do not directly compete, Arm's IP is an important input in products competing with those of Nvidia, for example in datacentres, automotive and in Internet of Things. Our analysis shows that the acquisition of Arm by Nvidia could lead to restricted or degraded access to Arm's IP, with distortive effects in many markets where semiconductors are used. – Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor

I ett uttalande klargör EU-kommissionären Margrethe Vestager att EU visserligen inte anser att Nvidia och ARM är direkta konkurrenter, däremot anses ARM:s immateriella tillgångar vara mycket viktiga för andra bolag som direkt konkurrerar med Nvidia. Enligt EU:s analys kan ett förvärv leda till sämre eller begränsad tillgång till ARM:s designer, vilket i sin tur kan skada flera olika marknader beroende av kretsar genom exempelvis högre priser, begränsad valmöjlighet och minskad innovation inom området.

Nvidia har kort om tid för att få affären i hamn. EU ska besluta i frågan senast den 15 mars år 2022, vilket lämnar ungefär ett halvår kvar till affärens deadline i september samma år. EU är dock inte de enda som måste godkänna förvärvet, och med allt mindre tid kvar kan det resultera i att affären inte går igenom oavsett EU:s beslut.

Källa: Reuters

Läs mer om Nvidias ARM-förvärv: