Den föredetta AMD-ägda kretstillverkaren Globalfoundries börsnoterades under föregående vecka på Nasdaq, med en värdering som till slut landade på strax över 25 miljarder USD. Globalfoundries är världens tredje största kontraktstillverkare och ägs av Förenade Arabemiratens statligt ägda bolag Mubadala Investment Company.

Sedan flera år tillbaka har Globalfoundries valt bort att fortsätta aktivt utveckla och investera i mer avancerade tillverkningstekniker och deras mest avancerade nod är för tillfället 12/14 nanometer. Trots det har de inga problem med att fylla sina orderböcker, då de i samband med börsnoteringen även meddelar att all tillverkningskapacitet är slutsåld i två år framöver, genom hela år 2023.

I think for the better part of the next five to 10 years, we’re going to be chasing supply not demand. – Tom Caulfield, VD för Globalfoundries

I en intervju med CNBC förklarar Globalfoundries VD Tom Caulfield att de inte oroar sig för för bristande efterfrågan, utan att de närmsta fem till tio åren blir en jakt på tillverkningskapacitet. Värt att notera är dock att Globalfoundries fokuserar på lite äldre noder och att specialisera dessa för specifika ändamål, bland annat för fordonsindustrin. Högt tryck hos Globalfoundries reflekterar därmed inte nödvändigtvis hur det ser ut hos exempelvis TSMC eller Samsung.

Till skillnad från flertalet andra stora tillverkare har Globalfoundries dessutom tillverkningsanläggningar spridda världen över. Rådande kretsbrist och pandemins effekter har visat på vikten av inhemsk produktion, vilket gör Globalfoundries till en särskilt intressant aktör för kunder beredda att gräva djupt i fickorna för att flytta hem produktion och få en större andel inhemskt tillverkade kretsar.

Läs mer om kretstillverkning: