Tidigare i år infördes en uppdatering av Apples operativsystem IOS med tillägg av nya integritetsinställningar för spårning. Till skillnad från tidigare tillfrågas användaren om huruvida applikationer får spåra och det är möjligt att blockera applikationer från att samla in data och få tillgång till det unika ID Apple tilldelar varje enhet.

Funktionen mottogs inte med öppna armar av sociala plattformar, däribland Facebook, vars intäkter till stor del består annonser och riktad reklam. Endast veckor efter uppdateringen beräknades nästan 90 procent av alla användare nyttja funktionen, vilket oroat både enskilda plattformar och hela marknaden för riktade annonser och marknadsföring. Oron ser inte ut att vara obefogad, då en färsk rapport från The Financial Times (via The Verge) uppskattar att Facebook, Youtube, Twitter och Snapchat tillsammans förlorat motsvarande 85 miljarder kronor.

Den plattform med störst förluster endast sett till summan är Facebook, något som går att tillskriva plattformens storlek. I förhållande till plattformarnas storlek och individuella förutsättningar är det däremot Snapchat som har störst problem. Det ska vara kopplat till att plattformen endast är tillgänglig som applikation till mobiltelefoner och därmed till största del får sina annonsintäkter den vägen.

Apples inställningar har visat sig möjliga att kringgå till viss del. Trots det tvingas flera av de påverkade plattformarna därmed se över och i vissa fall bygga om sina system för annonser från grunden. Detta gäller inte minst Facebook, något som plattformen tidigare bekräftat är på gång med implementation av vad de kallar Privacy-Enhancing Technologies (PETS) tillsammans med on-device-learning för att anpassa annonser utan att individuell data lämnar enheten.