En defekt lagringsenhet kan ställa till med ordentliga bekymmer, ett problem vars komplexitet och relevans ökar i takt med fler saker förflyttas till det virtuella "molnet". Privatpersoner såväl som företag är beroende av att datacenter lagrar enorma mängder data, både säkert och över lång tid.

För datacenter som sysslar med molnlagring är klassiska mekaniska hårddiskar fortfarande mer prisvärda sett till kapacitet, även om SSD-enheter blivit vanligare på senare tid. Inga hårddiskar håller däremot för evigt och i jakt på de mest tillförlitliga varianterna sammanställer molnlagringsbolaget Backblaze varje kvartal statistik över bolagets aktiva hårddiskar för att räkna ut felfrekvens. Nu publicerar de resultaten för årets tredje kvartal.

chart-Q3-2021-quarterly-AFR.webp

Backblaze räknar ut felfrekvensen på årsbasis, något de kallar Annualized Failure Rate (AFR). Detta tar hänsyn till antalet havererade diskar i relation till hur länge diskarna är i drift. Nästan alla enheter bolaget nyttjar är medräknade, de utesluter dock knappt 400 stycken som valts bort antingen för att de används avvikande i exempelvis testsyfte eller för att de färre än 60 stycken av samma märke och modell. Totalt listas fyra tillverkare, HGST ägs och tillverkas dock av Western Digital (WDC) vilket innebär att det i praktiken rör sig om tre.

Endast en modell har klarat sig helt utan några fel under årets tredje kvartal, en 12 TB-modell från HGST. Vidare klarade fem varianter sig med endast ett fel, vilket inkluderar en 8 TB-modell från HGST samt två modeller på 4 TB respektive 14 TB från Toshiba, en 6 TB-modell från Seagate och sist men inte minst en 16 TB-modell från Western Digital.

Trots få antal fel har 4 TB-modellen från Toshiba en hög AFR på 4,07 procent, vilket förklaras av att modellen endast har strax under 9 000 dagar i drift. Jämförelsevis har totalt 68 hårddiskar av ena 14 TB-modellen från Toshiba havererat under samma period, men då drifttiden uppgår till över 3,2 miljoner dagar hamnar AFR på betydligt lägre 0,78 procent.

Totalt noterar Backblaze att felfrekvensen i allmänhet minskat sedan de började samla in statistik år 2013. Tredje kvartalet 2021 landar alla diskar sammanlagt på en AFR om 1,43 procent, vilket är det lägsta uppmätta värdet bolaget sett hittills.

Sedan 2018 har Backblaze experimenterat med att byta ut cirka hälften av sina boot-diskar mot SSD-enheter, vilka lagrar loggfiler och liknande. Dessa inkluderas inte i ovan statistik, däremot publicerade bolaget nyligen en jämförelse mellan de två där de noterade att det var mycket liten skillnad i just felfrekvens.

chart-Q3-2021-SDDvsHDD-AFR (2).webp

I samband med kvartalsstatistiken för hårddiskar publicerar de även uppdaterad statistik för SSD-enheter och en ny jämförelse. Det är mycket liten skillnad mot tidigare och SSD-enheter har fortfarande en något lägre felfrekvens. Mekaniska hårddiskars felfrekvens ökar markant efter fem år i drift och Backblaze menar att detta sannolikt gäller även SSD-enheter. De tillägger dock att det fortfarande är för tidigt för att se när detta sker och huruvida ökningen sker tidigare, senare eller samtidigt.