En av många funktioner användare kan nyttja på Facebook är plattformens ansiktsigenkänning, en valfri inställning som måste aktiveras manuellt för att fungera. Vid aktivering läser Facebook av användarens uppladdade foton och videoklipp och skapar en slags mall, likt hur användare får läsa av sitt ansikte med telefonens kamera för att ställa in ansiktsigenkänning på telefonen.

Den mallen går sedan att använda för att till exempel bli notifierad om någon lägger upp en bild som matchar ens egna ansikte eller varna om någon försöker skapa en profil med bilder som detekteras som väldigt snarlika. Nu avslutar Meta (tidigare bolaget Facebook) projektet helt och avvecklar samt raderar relaterad data tillhörande närmare en miljard användare. Inom de närmsta veckorna ska samtliga mallar permanent raderas och all funktionalitet kopplad till det tas bort från plattformen.

Beslutet meddelas i samband med att frågor rörande artificiell intelligens (AI) diskuteras på högsta politiska nivå, däribland i EU. Redan i mars gick EU hårt åt framförallt ansiktsigenkänning i ett förslag om reglering av AI, däribland med förbud mot privata databaser med data för ansiktsigenkänning. I oktober antogs även ett resolutionsförslag gällande samma lagförslag. Det är inte bindande, däremot ger det en tydlig bild av hur EU-parlamentet sannolikt beslutar i senare skede.

There are many concerns about the place of facial recognition technology in society, and regulators are still in the process of providing a clear set of rules governing its use. Amid this ongoing uncertainty, we believe that limiting the use of facial recognition to a narrow set of use cases is appropriate. – Jerome Pesenti, AI-chef på Meta

I en uppdatering förklarar AI-chefen Jerome Pesenti att de trots fördelarna med tekniken ser att det finns oro över ansiktsigenkänningsteknikens plats i samhället. Specifikt EU nämns inte, utan Pesenti nämner istället mer generellt att arbetet kring lagstiftning i frågan fortfarande pågår. Vidare menar han att det råder osäkerhet kring hur tekniken får användas i framtiden, vilket antyder att ett eventuellt EU-förbud sannolikt spelat in i beslutet.

Läs mer om EU och övervakning: