Det pågår en het debatt om kryptovalutor, där länder som Danmark och USA vill se hårdare reglering samtidigt som Kina går till extremare åtgärder med förbud mot både handel och mining. Nu ger sig även svenska staten in i debatten, då generaldirektörerna från de statliga förvaltningsmyndigheterna Finansinspektionen och Naturvårdsverket uttalar sig i en debattartikel publicerad hos Dagens Nyheter.

De menar att kryptotillgångars samhällsnytta både kan och bör ifrågasättas dels ur perspektivet risker för konsumenter, dels ur ett miljö- och klimatperspektiv. De pekar framför allt ut metoden "proof-of-work" som används för att bryta kryptovalutor likt Ethereum och Bitcoin som den stora boven för det sistnämnda, där kryptovalutor tjänas genom att nyttja beräkningskraften i exempelvis grafikkort.

Att konstant driva många, högpresterande grafikkort eller ASICS:s är föga förvånande väldigt energitörstigt och kan förbruka ordentligt med el, vilket båda myndigheter menar kan bli ett stort problem. De hänvisar bland annat till data från Digiconomist som sammanställt att kryptotillgångar baserat på nuvarande värde kan skapa ungefär 120 miljoner ton koldioxid per år, motsvarande 100 miljoner flygresor tur och retur mellan Sverige och Thailand.

Dessa siffror är baserade på att många miners förlagt verksamheten i länder där elpriserna är låga och andelen fossilberoende elproduktion ofta är hög. De menar dock att blicken allt mer riktas mot Norden, däribland Sverige, till följd av låga priser och förmånlig beskattning i kombination med tillgång till förnybar energi.

Elkonsumtionen för specifikt utvinning av Bitcoin i Sverige påstås uppgå till en terawattimme per år, vilket är ungefär lika mycket som hushållsel för 200 000 hushåll, en utveckling både Naturvårdsverket och Finansinspektionen vill stoppa. De menar bland annat att det riskerar att den förnybara energin i Sverige inte räcker till andra avgörande klimatomställningar om utvinning av kryptotillgångar tillåts i stor skala.

För att förhindra detta presenteras tre åtgärdsförslag, där det första går ut på att förbjuda "proof-of-work" för samtliga kryptovalutor. Därtill föreslås att Sverige motverkar nyetablering av mining-hallar som fortfarande nyttjar "proof-of-work" till dess att ett förbud finns. Slutgiltigen föreslår de att företag inte ska få kalla sig hållbara om de investerar i kryptotillgångar som utvinns med just "proof-of-work".

Läs de åtgärdsförslagen i helhet här:
  • Att EU utreder att förbjuda den energikrävande utvinningsmetoden ”proof of work”. Det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar, inklusive bitcoin och ethereum, som beräknas minska energianvändningen med 99,95 procent med bibehållen funktion.

  • Att Sverige motverkar nyetablering av kryptoutvinning med den energi­krävande metoden under tiden.

  • Att företag som strävar efter att ha en verksamhet i linje med Paris­avtalet inte kan kalla sig hållbara om de handlar och investerar i kryptotillgångar som utvunnits med metoden ”proof of work”.

Visa mer