Sonys Playstation 5 har sedan lansering varit en hett eftertraktad konsol, om än svår att faktiskt lägga vantarna på. En kombination av skriande efterfrågan och global kretsbrist har resulterat i tomma hyllor än idag, nästan exakt ett år efter lanseringen.

Trots att Sony i somras försäkrade att de har tillgång till kretsar året ut och tidigare meddelat att förbättras under slutet av 2021 ser det inte ut att ljusna ännu. Likt både Nintendo och Valve reviderar nu även Sony sin prognos över hur många enheter de väntas tillverka, till följd av komponentbrist och problem med försörjningskedjan.

Enligt bolagets tidigare beräkningar skulle de producera cirka 16 miljoner spelkonsoler mellan april 2021 och mars 2022, en siffra som nu justerats ned till 15 miljoner. Det är i sammanhanget ingen enorm minskning, men då Sonys försäljningsmål för perioden är 14,8 miljoner är företagets felmarginal närmast obefintlig.

Det är dock inte nödvändigtvis brist på kretsar som ställer till det. Sony uppges ha problem på flera plan, däribland logistiska problem där komponenter inte alltid anländer i tid. Tillverkningen och verksamhet i fabriker har även påverkats av coronapandemin, något som även är fallet för tillverkningen av passiva komponenter. Detta stämmer även in med de varningar Sony tidigare utfärdat, som gör gällande att det är skral tillgång fram till våren 2022.

Väntar du fortfarande på en Playstation 5?