ARM-baserade systemkretsar för persondatorer är i ropet, inte minst sedan Apple i slutet av 2020 aviserade en långsiktig plan om att fasa ut Intels x86-processorer till förmån för egenutvecklade ARM-processorer. Sedan några år arbetar Microsoft på emulering av x86-mjukvara, i syfte att möjliggöra ARM för Windows-datorer.

Microsofts satsning sker idag uteslutande i samarbete med Qualcomm, vars systemkretsar visat sig vara svaga relativt etablerade x86-alternativ från AMD och Intel. Det här avser Qualcomm ändra på och det med hjälp av Nuvia, ett processorbolag som förvärvades för 1,4 miljarder USD tidigare i år. Syftet med Nuvia är att ta fram högpresterande ARM-arkitekturer och bakom satsningen står tidigare ingenjörer från bland annat AMD, Apple, ARM, Broadcom och Google.

I en presentation för investerare meddelar Qualcomm att de arbetar på just en högpresterande ARM-systemkrets för PC-marknaden. Där nämns explicit en högpresterande CPU, som designas av Nuvia-teamet och som ska ta ledartröjan inom såväl prestanda som energieffektivitet. Att de tar fram en krets särskilt för persondatorer skiljer sig från tidigare, då de i allt väsentligt använt systemkretsar för mobiltelefoner men med smärre optimeringar.

Om allt går som planerat inleder Qualcomm leveranserna av den nya systemkretsarna till datortillverkare augusti 2022, vilket ska följas upp av tillgänglighet tidigt 2023. Efter lanseringen planerar Qualcomm ta arkitekturen skapad av Nuvia-teamet till server-, mobil- och bilmarknaden.

Källa: Tom's Hardware, Andreas Schilling