Den mer än två år pågående kretsbristen föranleddes av underinvesteringar i fabriker och förstärktes i svallvågorna av coronapandemins utbrott. Först fick datormarknaden erfara bristen, men det dröjde inte länge innan den bredde ut sig till praktiskt taget alla produktkategorier. Mest uppmärksammat är bristen i bilindustrin, där tillverkare tvingats till produktionsstopp och permitteringar.

Därför är elektronikhyllorna tomma – kretsbristen förklarad

I centrum för den rådande bristen är kontraktstillverkaren Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som svarar för mer än hälften av världens kretsar. Företaget har genom åren erbjudit depositioner som betalts tillbaka när kunder avslutat sina ordrar, men har nu skiftat fokus till "tillfälliga kvitton" för framtida fabrikskapacitet. I praktiken en annan typ av förskottsbetalning.

Under året har TSMC gjort avtal om tillfälliga kvitton till ett värde om 3,8 miljarder USD, motsvarande cirka 34 miljarder kronor. Likt tidigare depositioner står det inte TSMC helt fritt hur pengarna används, utan har som brukligt ett avtal att förhålla sig till. Vad som skiljer de tillfälliga kvittona från depositioner är att TSMC får använda pengarna för nyinvesteringar i mer fabrikskapacitet, som kunderna i fråga sedan kan ta del av.

TSMC går inte in på detaljer kring vilka kunder som gjort förskottsbetalningar. Apple som är TSMC:s största kund är sannolikt en av aktörerna som ingått ett sådant avtal och rimligen finns andra storkunder som AMD, Mediatek, Nvidia och Qualcomm med på listan. AMD självt har berättat att de gjort förskottsbetalningar om 335 miljoner USD till icke specificerade leverantörer.

Källa: TSMC:s kvartalsrapport (Q3) via Techspot

Mer läsning om TSMC: