Det har inte undgått någon att den senaste generationens grafikkort inte är de enklaste att få tag på. De som faktiskt tar sig till lagerhyllorna flyger av dem ungefär lika fort och priserna ligger långt över de rekommenderade (MSRP). Bland de som kartlägger PC-marknaden är Jon Peddie Research, som bland annat summerar statistik om grafikkort per kvartal.

Årets tredje kvartal är traditionellt ett av de starkare, något som till följd av coronapandemin och kretsbrist har skiftat. Enligt Jon Peddie Research minskade leveranserna av grafikkretsar med hela 18,2 procent jämfört med årets andra kvartal, vilket rimmar väl med att priserna under hösten fortsatt öka och tillgången försämrats. Däremot växte marknaden på årsbasis med 12 procent. Siffrorna avser såväl grafikkretsar integrerade i processorer från AMD och Intel som dedikerade grafikkort.

Covid continues to unbalance the fragile supply chain that relied too heavily upon a just-in-time strategy. We don't expect to see a stabilized supply chain until the end of 2022. In the meantime, there will be some surprises. – Jon Peddie

Sett till grafikmarknadens aktörer minskade AMD:s leveranser med 11,4 procent. Än sämre går det för Intel, vars antal processorer med integrerade grafikkretsar minskade med hela 25,6 procent. Den enda vars volymer inte minskade var Nvidia, som istället ökade sina leveranser med 8 procent.

vNdMkLspTDtZz9Ti.jpg

Räknat i marknadsandelar talar siffrorna för leveranser sitt tydliga språk. Intel som tappade mest gör också en tillbakagång med 6,2 procentenheter, men är tack vare processorer med integrerade grafikdelar fortsatt dominerande med en marknadsandel om 62 procent. De andra två delar på Intels bortfall, varav AMD kniper 1,4 procentenheter och Nvidia norpar 4,86 procentenheter.

m6XZUIm8Ow9EndOD_thm.jpg

När integrerade lösningar räknas bort målas en ljusare bild upp. Antalet levererade grafikkort ökade med 10,9 procent jämfört mot årets andra kvartal. Intressant nog medför detta ingen förändring i marknadsandelar mellan AMD och Nvidia, som fortfarande ligger på 17 respektive 83 procentenheter. Det talar för att båda bolagen ökade sina leveranser med just dryga 10 procent.

Trots kvartalets dystrare siffror ser det något ljusare ut på årsbasis, då leveranserna jämfört med samma period föregående år istället ökat med 12 procent. Jon Peddie Researchs VD, Jon Peddie själv, noterar dock att pandemins effekter fortfarande kvarstår. De väntar sig inte att leveranskedjan stabiliseras innan slutet av år 2022.