Sedan lanseringen av Iphone 4 år 2010 har Apple stått för sina egna systemkretsar, men har fortsatt varit beroende av tredjepart för modem. Apple har dock under många år arbetat på att ta fram en egen lösning i syfte att slå sig fri från Qualcomm. Att så var fallet bekräftades tydligt sommaren 2019 då Apple köpte kvarlevorna av Intels modemdivision.

Nyligen rapporterades att Apple år 2023 dumpar Qualcomm som modem-leverantör till förmån för egna kretsar. Med både systemkretsar och en modemdivision under samma tak vore det naturliga att slå ihop dessa till en krets, något som ger fördelar sett till energieffektivitet, men för den första generationen ska det fortsatt handla om två separata kretsar.

Nu rapporterar Nikkei Asia att Apples första 5G-modemkrets ska tillverkas av TSMC, världens största kontraktstillverkare av kretsar. Uppgifterna kommer från fyra av varandra oberoende källor. Om så blir fallet skulle det innebära att Apple och TSMC fördjupar sitt redan nära samarbete, där Apple svarar för runt 20 procent av TSMC:s totala omsättning.

Apples första modemkrets ska tillverkas på TSMC:s 4-nanometersteknik, vilken är en förbättrad variant av 5 nanometer som Apple använder för såväl A15 till mobiltelefoner som M1, M1 Pro och M1 Max för bärbara datorer. Den här ska göra sällskap av en systemkrets vars sannolika namn blir A17 och där det mesta pekar mot att denna tillverkas på TSMC:s 3 nanometer, vilken till skillnad från 4 nanometer blir en helt ny teknik med betydande förbättringar inom såväl transistortäthet som energieffektivitet.

När Apple väl tar klivet bort från Qualcomm väntas skiftet över till egna 5G-modemkretsar gå snabbt. Enligt Qualcomms egen prognos kommer de år 2023 stå för endast 20 procent av Apples totala volym av modemkretsar för mobiltelefonerna Iphone.

Läs mer: