Sedan Nvidia sensommaren 2020 meddelade att de ämnar förvärva ARM Holdings har grafikjättens resa mot affären inte riktigt gått som på räls. Konkurrensmyndigheter i Storbritannien, EU och USA undersöker affären och samtliga har förlängt sina undersökningar, vilket ger Nvidia kort om tid att faktiskt ro affären i hamn.

Det både myndigheter och konkurrenter oroar sig över är hur stor konkurrensfördel Nvidia får om de tillåts förvärva ARM. Detta då ARM designar och licensierar arkitekturer till en betydande andel av världens kretsar. Hittills har Nvidia trots deadline redan den 22 september 2022 inte uttryckt oro för affären, men ger nu tillslut vika något i samband med den amerikanska granskningen.

If the transaction does not close due to failure to receive regulatory approval, and all other covenants have been met, we will not be refunded $1.25bn of the advanced consideration – Nvidia

Där medger Nvidia att om affären inte godkänns inom kort riskerar det bryta mot de villkor som avtalats med ARM:s ägare Softbank. Totalt uppgår affären till 40 miljarder USD, av vilka Nvidia då även riskerar förlora de 1,25 miljarder USD, motsvarande cirka 11,4 miljarder kronor, de redan betalat i förskott. Förhoppningen från Nvidias sida var att affären skulle godkännas redan tidigt 2022, något som inte ser ut att bli möjligt.

Bland annat EU har fram till mars 2022 på sig att ta beslut i frågan och i Storbritannien kan det dröja så sent som början av maj.

Källa: The Telegraph