Nvidias avsikt att förvärva ARM Holdings möter hårt motstånd från alla håll. Grafikjätten är under lupp av konkurrensmyndigheter världen över och bolagets konkurrenter tillika kunder till ARM uttrycker högljutt sitt missnöje. Anledningen är en oro om att Nvidia skulle få en alltför stor konkurrensfördel, då ARM står för design och licensiering av arkitekturer till en betydande del av världens kretsar.

The FTC is suing to block the largest semiconductor chip merger in history to prevent a chip conglomerate from stifling the innovation pipeline for next-generation technologies.[...] Tomorrow's technologies depend on preserving today's competitive, cutting-edge chip markets. This proposed deal would distort Arm's incentives in chip markets and allow the combined firm to unfairly undermine Nvidia's rivals. – Vedova Holly, chef på FTC Bureau of Competition (konkurrensbyrå)

Nu stöter Nvidia på sitt största hinder på vägen i form av USA:s konkurrensmyndighet hos Federal Trade Commission (FTC). Efter sin granskning går myndigheten vidare med en juridisk prövning, med vilken de inte sticker under stolen med att syftet är att stoppa Nvidias affär. Bakom beslutet står en kommission bestående av två demokrater och två republikaner, vilka enhälligt står bakom beslutet att gå vidare i processen.

Vedova Holly, chef på FTC:s konkurrensbyrå, berättar att framtida innovation inom tekniksfären är beroende av dagens konkurrenssituation. Om affären går i lås riskerar det kraftigt påverka ARM:s incitament att licensiera tekniker till andra företag och på ett orättvist sätt gynna Nvidia, fortsätter Holly.

As we move into this next step in the FTC process, we will continue to work to demonstrate that this transaction will benefit the industry and promote competition. – Nvidia i ett uttalande till The Wall Street Journal

Nvidia har gång på gång påtalat att ARM fortsättningsvis ska drivas som ett fristående företag och behålla sin nuvarande affärsmodell. Nvidia menar även på att ett förvärv av ARM skulle gynna industrin och främja konkurrensen, något de med invändningarna från USA:s konkurrensmyndighet, men även Storbritannien och EU-kommissionen, uppenbart har svårt att redovisa för.

Bland kritiker på konkurrentsidan märks stora namn som Microsoft, Qualcomm, Alphabet (Google), Tesla, Amazon och Samsung. ARM:s medgrundare är också starkt kritisk till affären. Den potentiella affären har varit en ögonöppnare för Qualcomm, vars VD har öppnat för att de tillsammans med andra teknikjättar gemensamt investerar i ARM för att bevara dess oberoende.

Klockan klämtar för Nvidia att få affären i hamn. Inledningsvis hoppades Nvidia på att vara färdiga mars 2022, en tidsplan som bedömare inte tror kan hållas till följd av olika konkurrensmyndigheters pågående processer. Om affären inte blir klar till den 22 september 2022 faller den och Softbank, ARM:s nuvarande ägare, får behålla 1,25 miljarder USD av det Nvidia betalat i förskott.

Mer läsning om Nvidias pågående ARM-affär: