Kretsbristen som så sakteligen förvärrades mot slutet av 2019 blev snabbt akut när coronapandemin sköljde över världen. Redan hårt ansatta produktkategorier som datorer, spelkonsoler, telefoner och kringliggande blev bristvaror, där vissa produkter rentutav blev i det närmaste omöjliga att få tag på.

Inledningsvis talades det om att den skriande kretsbristen skulle vara till åtminstone 2024, men de becksvarta prognoserna har de senaste månaderna vänt till att bli alltmer positiva. Jättar som AMD, Intel, Nvidia och TSMC talar alla om att det värsta är över till slutet av 2022 eller början av 2023. Nu stämmer även Qualcomm, som varit hårt ansatt, in i kören och är rentutav mer optimistisk.

Enligt Qualcomms VD, Cristiano Amon, har företagets tillgång på kretsar blivit betydligt bättre under året jämfört mot 2020. Amon väntar sig att tillgängligheten fortsätter att successivt förbättras och att bristen lättar 2022. I tidigare uttalande till finanstidningen CNBC gjorde Amon gällande att Qualcomms tillgång på kretsar är tillräcklig för att möta efterfrågan under 2022 års andra hälft.

Qualcomms prognos är mer positiv än många andras, vilket Amon tillskriver att de snabbt lyckades ställa om och använda två leverantörer av kretsar – TSMC och Samsung. Förutom att använda två leverantörer nyttjar Qualcomm olika tillverkningstekniker hos de båda, vilket innebär att systemkretsar produceras i olika fabriker hos parterna.

Källa: The Elec

Mer läsning: