Det har gått över två år sedan coronapandemins utbrott i Kina, som också är ett av länderna som med viss framgång uppges lyckats mota viruset i grind. Landet upplever ändock lokala utbrott och ett av dessa är i staden Xi'an i Shaanxi-provinsen, där en stor del av världens minneskretsar tillverkas och där Kina med sin "Zero Covid"-policy nu infört hårda restriktioner.

Både Samsung och Micron, som vid sidan om SK Hynix är två av de tre stora minnesaktörerna, har fabriker i provinsen och har sedan slutet av december 2021 varnat för att restriktionerna kan komma att påverka bolagens produktion. Båda kämpar med att hålla igång produktionen, men då alltmer lutar mot att brist är nära förestående överväger Samsung höja priser på NAND-kretsar och SSD-enheter.

Sydkoreanska Samsung tillverkar 40 procent av sina NAND-minneskretsar, den typ som används i alltifrån mobiltelefoner till SSD-enheter och USB-minnen, och i värsta fall riskerar hela produktionen avstanna. Intressant nog kommer Samsungs planer om eventuella prishöjningar samtidigt som andra aktörer i branschen planerar sänkningar om 10 procent, men då Samsung är störst i världen med en fjärdedel av marknaden är det inte otänkbart att övrigas prissänkningar nedåt uteblir.

Även minnestillverkaren Micron befarar brist minneskretsar, men här på DRAM som används för primärminne. Bolaget tillverkar förvisso inte själva minneskretsarna i Xi'an, utan sätter ihop och paketerar färdiga minneskapslar som kan säljas till slutkund. Micron tror sig dock kunna möta kunders efterfrågan om än med vissa förseningar.

Källa: Digitimes