Dagens primärminnen nyttjar tekniken DRAM, vars fördelar inkluderar snabba överföringshastigheter och energieffektivitet. Det är däremot flyktigt (eng. volatile), vilket innebär att det inte kan behålla data utan spänning. När datorn slås av förloras därmed eventuell data på primärminnet.

Forskare har därmed arbetat länge på att hitta alternativa lösningar där data behålls även utan ström. Detta görs redan med tekniker för lagringsenheter, exempelvis NAND Flash-minne. Dessa tekniker lämpar sig dock inte som primärminnen, bland annat på grund av de helt enkelt är för långsamma. Det har givetvis inte hindrat prototyper från att leta sig ut, även om inget masstillverkats.

Nu uppger brittiska forskare att de är nära just masstillverkning av en lösning de kallar Ultra RAM. Där har de genom att använda kretsar av samma material som vanligen används vid tillverkning av till exempel LED kombinerat det bästa av två världar. Ultra RAM kan lagra data även utan ström samtidigt som det behåller DRAM-teknikens fördelar, såsom hastighet. Det ska därmed kunna agera som både primärminne och lagringsutrymme samtidigt. Andra fördelar som nämns är bland annat längre hållbarhet och högre dataintegritet.

Nära till masstillverkning innebär i det här fallet dock att det fortfarande rör sig om flera år. Forskare har precis lyckats överföra tekniken till kiselbaserad tillverkning och arbetar fortfarande med att förbättringar inom områden likt kvalitet, tillverkningsprocess och skalbarhet.

Läs mer om primärminnen: