Sedan Nvidia under hösten 2020 meddelade att de ämnade förvärva ARM från nuvarande ägaren Softbank, har bolagets planer i saken inte riktigt gått som tänkt. Mer eller mindre alla myndigheter som måste godkänna affären har uttryckt oro och inlett långa granskningsprocesser. Både myndigheter och andra bolag menar att Nvidia skulle få en alltför stor konkurrensfördel, då ARM står för design och licensiering av arkitekturer till en betydande del av världens kretsar.

Som del i processen med brittiska myndigheter har Nvidia fått en chans att argumentera för sin sak, något de gör bland annat i form av ett 29 sidor långt dokument. Där detaljeras varför de anser att affären är av godo för ARM och varför ett förvärv inte är skäl till oro för omvärlden.

While Arm’s licensees such as Apple, Qualcomm, and Amazon have enjoyed skyrocketing revenue growth and profits, as well as soaring market valuations, Arm has lately endured comparably flat revenues, rising costs, and lower profits that would likely present challenges for a 30-year old public company. The capital markets would expect Arm to make significant strategic changes, including cutting costs to maximize Arm’s value.

As a publicly traded company, Arm would likely not have the financial resources to invest sufficiently in early stage revenue businesses. NVIDIA is particularly concerned that these pressures would drive Arm to deprioritize datacenter and PC and to instead focus on its core mobile and growing IoT businesses. The result would be a concentrated CPU market largely controlled by Intel/AMD (x86).

Om affären går i stöpet har det talats om att låta ARM börsnoteras, något Nvidias anser vara en betydligt större risk. De menar att det sannolikt resulterar i att ARM blir betydligt mindre resursstarka. Utan ekonomiska muskler riskerar ARM:s närvaro i längden försvinner helt från segmenten datacenter och PC. Det är dock inte bara en börsnotering i sig som Nvidia ser som ett hot, utan även konkurrenten Intel nämns i flera sammanhang.

Intels x86 IP is available to all of Arm’s customers. Intel is directly targeting Arm’s narrow toehold in datacenter, enabling customers to use Intel IP to create custom chips. Arm’s highest-profile datacenter customer, Amazon, has already lined up as one of Intel’s first IFS customers. Dozens of other customers have already engaged with Intel, which is “opening the doors” to Intel IP and causing a “meaningful shift in how people think about Arm.

Bland argumenten nämns bland annat Intels senaste satsning på kontraktstillverkning. Intel har tidigare haft ett hårt grepp om sin intellektuella egendom, även kallat IP, (eng. intellectual property), likt bolagets designer, arkitekturer och tillverkningstekniker. Med Intels nya inriktning lättar de något på greppet och tillåter bolagets kunder att inte bara låna både Intels tillverkningstekniker utan även licensiera deras designer. Nvidia menar att ett ARM utan backning i det läget riskerar konkurreras ut helt, vilket lämnar x86 som ensam plattform kvar på marknaden.

Deal opponents romanticize Arm’s past and either ignore or disparage Arm’s most powerful competition. But if Arm had market power, it would have sizable revenue growth and would be enormously profitable. If Arm alone could vanquish x86 in datacenter and PC, its market share would not be mired in the low single digits, and tomorrow’s technologies—such as Omniverse—would be developed on Arm, not x86.

Dokumentet avslutas med en sammanfattning, där Nvidia menar att affärens motståndare romantiserar ARM:s bakgrund och antingen ignorerar eller underskattar ARM:s konkurrenter. De argumenterar även för att ARM inte har den makt över marknaden som det påstås ha, då ARM:s tekniker i sådant fall hade utgjort grunden till mer än vad det gör i nuläget.

Slutgiltigt skriver Nvidia att de inte ser några positiva utfall om affären inte kan genomföras och att en börsnotering inte garanterar att ARM:s licenser fortsätter vara tillgängliga. De ser istället en ökad risk för färre resurser till ARM, begränsningar gällande innovation och en minskad konkurrens på världsmarknaden.

Hela dokumentet finns att läsa på brittiska myndigheters webbplats. Vissa känsliga detaljer har dolts för allmänheten.

Läs mer om Nvidias förvärv av ARM: