Googles första molntjänstpaket G Suite lanserades i en gratis upplaga riktad till framförallt skolor och företag för 16 år sedan. Tjänsten lades officiellt ned år 2012 och sedan dess har det inte varit möjligt att skapa nya konton, däremot har existerande användare fått behålla sina konton och funktionaliteten under versionen G Suite legacy free edition.

I paketet ingår stora delar av Googles molntjänster, likt Google Dokument, kalenderfunktioner och inte minst Gmail. Med det sistnämnda har det även varit möjligt för användare att nyttja Gmails tjänster tillsammans med ett eget domännamn. Nu meddelar Google att de lägger ned även gratisversionen helt från och med den 1 juni 2022.

Användare kan själva uppgradera till en betald prenumeration av G Suites efterträdare, den kommersiella versionen av Google Workspace, för att behålla samma funktioner. Användare som inte uppgraderat sitt konto innan den 1 maj 2022 kommer automatiskt uppgraderas till en prenumeration som enligt Google "motsvarar den funktionalitet användaren nyttjar för närvarandet".

Om ingen manuell uppgradering sker, eller betalmetod läggs till, innan den 1 juli stängs kontot av till dess betalning skett. Vid avstängning i längre än 60 dagar förlorar användaren tillgång till G Suites viktigaste funktioner, likt Gmail, kalendern och mötesprogrammet Google Meet.

Google erbjuder möjlighet att migrera viss data från G Suite för den som inte vill uppgradera sitt konto. Det ser dock ut att saknas möjlighet att på ett enkelt vis flytta över viss data till ett vanligt gratis Google-konto. Detta inkluderar bland annat köp i Googles applikationsbutik Play Store, data lagrad med Google Foto och liknande – ett bekymmer för de användare som framförallt nyttjat G Suite som privatpersoner, exempelvis för kontohantering samlat för flera familjemedlemmar.

Använder du fortfarande G Suite?