Valve har tidigare pratat om att möjliggöra sömlöst sparande av spelfiler mellan deras kommande bärbara enhet och andra PC-maskiner. Idéen och tanken bakom det hela har varit att det ska räcka med att försätta Steam Deck i strömsparläge mitt under en spelsession, för att sedan plocka upp spelandet på annat håll. Det hela har varit tänkt som en utökad funktionalitet mycket likt exempelvis det Nintendo Switch erbjuder, där användare kan försätta spelkonsolen i viloläge och sedan fortsätta direkt där spelsessionen senast slutade.

Den nya sparfunktionen är nu framtagen och har fått ett namn, Dynamic Cloud Save. Funktionen ska enligt Valve vara sömlös precis som tänkt, där det enda slutanvändaren behöver göra är att försätta sin Steam Deck i viloläge. Därefter laddas all sparad data från ett spel automatisk upp till molnet i bakgrunden. Det ska sedan bara vara att starta upp spelet på valfri enhet och fortsätta därifrån.

Det finns dock en hake med funktionen. I ett blogginlägg riktat mot utvecklare meddelar Valve utvecklare att funktionen i dagsläget måste implementeras för varje individuellt spel för full funktionalitet. Det ska däremot vara såpass enkelt som att aktivera funktionen i utvecklarmenyn, om spelet redan stödjer Steam Cloud Save.

Valve säger även att Steam Deck fortsatt sparar användarens spelsessioner även utan denna funktion påslagen, men att en varningsprompt dyker upp om Dynamic Cloud Save inte är aktiverat. Varningsmeddelandet ber användaren att stänga av spelet på sin Steam Deck och inte bara försätta konsolen i viloläge, för att fortsätta på en annan enhet.

Steam Deck har ännu inte landat hos de som står först i tur på väntelistan. Den som önskar förboka konsolen lär idag få vänta ett tag, då alla bokningar som görs nu inte levereras förrän tidigast andra halvan av 2022. De som redan förbokat sedan tidigare har fått ett preliminärt datum för leverans innan andra kvartalets slut, som tidigast i februari.

Läs mer om Steam och Steam Deck: