Det har varit en stor omställning för många företag sedan EU drog igång initiativ som GDPR. De flesta har dock valt att ställa om och följa de regelverk som tillkommit. Yahoo ser dock inte ut att vara intresserad av detta. I ett pressmeddelande till japanska nättidningen Itmedia meddelar internetjätten att de från den 6 april drar sig ur European Economic Area (EEA) och Storbritannien.

"We decided that we could not continue from the viewpoint of the cost of responding to legal compliance. We cannot answer specific related laws and regulations."

Anledningen att företaget väljer att dra sig ur och i förlängningen aktivt blockera användare från dessa regioner har med rättsliga kostnader att göra. Yahoo Japan anser helt enkelt inte att det är kostnadseffektivt att rätta sig efter EU:s regelverk, särskilt med hänsyn till hur liten användarbas som existerar i regionen.

Yahoo upphör inte med riktigt alla tjänster, utan ämnar att fortsatt underhålla e-post, e-böcker och betalkort som vanligt. Detta är ett beslut som gäller tillsvidare, men kan komma att ändras i framtiden. Resterande tjänster som Yahoo Premium blir inte tillgängliga för användare som försöker koppla upp sig inom EEA eller Storbritannien.

Noterbart är att Yahoo Japan ägs av Softbank och dess moderbolag Z Holdings, samt agerar som en separat entitet från dess amerikanska motsvarighet. Beslutet kan till och med ses som rent av kontraproduktivt, i relation till bolagets senaste satsningar. Detta då Yahoo Japan för närvarande expanderar verksamheten, där de bland annat utvecklar en applikation och satsar stort på att bredda bolaget utanför Japans gränser.

Använder du några tjänster från Yahoo Japan i dagsläget? Diskutera gärna i tråden!