Den senaste spikade Wifi-standarden är Wifi 6, tidigare kallat 802.11ax, till vilken The Wifi Alliance färdigställde produktcertifiering under 2019. Standarden är trots fördelar som en ökning om nästan 40 procent i maximal bandbredd per klient och möjlighet att kommunicera med fler enheter samtidigt inte lika utbredd som sin föregångare Wifi 5.

Under 2020 beräknades endast 28 procent av nya enheter ha stöd för Wifi 6. Detta är dock inte så underligt, då produktcertifieringen vid det tillfället endast funnits en kort tid. Under 2021 jämnades det ut betydligt mer, med en ökning till 43 procent. Detta väntas öka ännu mer under 2022, där analysfirman Trendforce spår att Wifi 6 tar över och står för hela 58 procent av marknaden.

trendförs.jpg

Utöver ökad bandbredd är Wifi 6 bättre anpassat för att nyttja prestandan i redan tätbefolkade radiofrekvensbanden 2,4 och 5 GHz. I samband med uppdateringen Wifi 6E expanderade standarden även ut till 6 GHz-bandet. Detta är något även den nya standarden Wifi 7, vilken Mediatek nyligen demonstrerade för första gången, planeras nyttja.

När det kommer till Wifi 7 dröjer det längre däremot betydligt längre innan det spås göra något avtryck på marknaden. Trendforce menar att tekniken ännu är för omogen och att några mer praktiska implementationer bör vänta till till tidigast sent år 2023.