Sedan AMD:s nuvarande VD Lisa Su tillträdde år 2014 har bolaget vänt en period av förluster till rekordsiffror, både sett till marknadsandelar och omsättning. Hon anses ofta vara en stor del av den drivande kraft som lett bolaget tillbaka till ökningar inom bland annat segmenten gaming och datacenter.

AMD avslutar 2021 med sin högsta marknadsandel av processorer hittills

Nu meddelar AMD att Lisa Sus medel att styra AMD ökar än mer, då hon tar över positionen som bolagets styrelseordförande. Hon ersätter nuvarande styrelseordförande John E. Caldwell, som haft rollen sedan maj 2016 och blir kvar i bolagsstyrelsen som ledamot.

Under Lisa’s leadership, AMD has successfully executed a multi-year strategy that has significantly re-shaped the company’s product portfolio and customer set and delivered industry-leading growth. As CEO and chair, Lisa will now have an ability to drive an even sharper focus for AMD and create greater shareholder value. – John E. Caldwell, AMD:s styrelseordförande

Att kombinera rollerna som styrelseordförande och VD är ingen självklarhet och innebär att en betydande del av makten över bolaget placeras hos en enskild individ. I ett uttalande meddelar Caldwell att Lisa Su i egenskap av både VD och styrelseordförande får möjlighet att skärpa AMD:s fokus och fortsätta öka bolagets aktievärde.