Sedan en tid tillbaka har IOS-användare möjlighet att i större mån blockera datainsamling och spårning, till följd av nya integritetsinställningar från Apples sida. Användare kan därmed välja att blockera applikationer från att samla in data och från att få tillgång till det unika ID Apple tilldelar varje enhet.

Google och Android har ingen exakt motsvarighet för tillfället, även om de i slutet av år 2021 gjorde det möjligt för användare att få sitt så kallade "Advertising ID" till Google Play-tjänster anonymiserat, vilket gör att applikationer inte längre får tillgång till informationen. Nu framgår det att Google vill utöka vad de kallar Privacy Sandbox även till Android, för att stärka användares integritet.

Today, we’re announcing a multi-year initiative to build the Privacy Sandbox on Android, with the goal of introducing new, more private advertising solutions. Specifically, these solutions will limit sharing of user data with third parties and operate without cross-app identifiers, including advertising ID. We’re also exploring technologies that reduce the potential for covert data collection, including safer ways for apps to integrate with advertising SDKs. – Anthony Chavez, chef över säkerhet och integritet i Android

Initiativet Privacy Sandbox är inget nytt i sig, utan är i grunden namnet för Googles pågående projekt kring att ersätta cookies. Det föreslogs först göras genom att dela användare i grupper, något som efter stark kritik nu övergått i ett förslag om uppdelning baserat på ämnen.

För tillfället riktar sig informationen om Privacy Sandbox för Android till utvecklare och det finns begränsad information om vilken typ av kontroll slutanvändare är tänkta att få över vilken data som samlas in. De nämner bland annat begränsad delning av data mellan applikationer och till tredjepartsaktörer, samt att införa samma ämnesbaserade ersättare till cookies som föreslås till vanliga webbläsare.

Cirka 90 procent av utbudet i Google Play-butiken är gratis, något som möjliggörs av just annonser. Det är därmed föga förvånande att Google är tydliga med att målet inte är att stoppa all riktad marknadsföring, utan att utveckla lösningar där enskilda användare blir mer anonyma och som visar hänsyn till den personliga integriteten. Exakt vad detta resulterar i för användare återstår att se.

Vill du ha en funktion likt IOS spårningsblockering i Android?