För första gången i företagets historia har AMD nu ett högre börsvärde än Intel. Under den 16 februari 2022 var det röda lagets totala börsvärde uppe i 197,75 miljarder dollar, medan Intel värderades till 197,24 miljarder dollar. Skillnaden är med andra ord "bara" 510 miljoner dollar, men det är trots det anmärkningsvärt då det inte varit ett tänkbart scenario tidigare.

amd.png

AMD:s börsvärde över tid (Bildkälla: Companies Market Cap)

intel.png

Intels börsvärde över tid (Bildkälla: Companies Market Cap)

Som alltid med börsvärden rör de sig konstant och i skrivande stund har AMD sjunkit till cirka 191 miljarder dollar, medan Intel ökat till cirka 197 miljarder dollar. För att sätta det i perspektiv har AMD aldrig varit ens i närheten att tangera Intel tidigare, vilket bildspelet ovan illustrerar.

Källa: Tom's Hardware