Svenska SUNET och finska FUNET har genomfört ett fälttest med utrustning från tyska ADVA, där de har lyckats överföra 400 Gbps data över en sträcka på 1 000 mil. Det är ungefär lika långt som från Göteborg till Singapore. Tyvärr tillhandahölls inte information om den officiella teststräckan som använts, men sannolikt användes en väldigt lång bit fiberkabel.

Japan slår rekord i nätverkshastighet med 319 Tbps

Precis som med trådlösa nätverk används olika frekvenser, kanaler och band för att skicka data över fiber. Vanlig optisk fiber är indelad i 88 kanaler och normalt används C-bandet med en våglängd på 1 530 till 1 565 nanometer, vilket räcker till nätta 4.4 THz i tillgängligt spektrum. Varje kanal har således ett spektrum om 50 GHz, med ett skyddsband på 6,25 GHz på varje sida för att förhindra störningar, vilket leder till 37,5 GHz användbart spektrum.

Den lilla tekniska introduktionen leder till något som kallas för Flex Grid vilket användes under det här testet. Flex Grid tillåter flexibla kanaler som kan vara större än 50 GHz, men med intakta skyddsband. Finessen är då att det blir möjligt att överföra mer data per kanal, utan att använda sig av andra band. Själva testet använde sig av två dataströmmar på 200 Gbps vardera, som transporterades i en 200 GHz-kanal. FUNET har tidigare testat hastigheter upp till 800 Gbps på en sträcka om 228 mil.

Anledning till varför SUNET och FUNET genomfört testerna är för att organisationerna delar på mycket infrastruktur. Genom att kunna använda samma fiber och dela det mellan länderna kan besparingar göras när det kommer till utrustning. I dagsläget finns redan lösningar på plats som använder det tillgängliga spektrumet på ett transparent sätt när det delas av de två organisationerna. Målet är att kunna transportera så mycket data som möjligt för lägsta möjliga pris per kilometer.