Under år 2021 spenderade användare rekordbelopp på prenumerationer och abonnemang i Apple och Googles applikationsbutiker, App Store respektive Google Play. Båda såg ordentlig tillväxt, men enligt statistik från Sensor Tower (via Apple Insider) är det Apple-användarna som spenderar mest av de två.

Under år 2021 spenderade IOS-användare motsvarande 128 miljarder kronor på prenumerationer och abonnemang i applikationer. Android-användare å andra sidan spenderade motsvarande 46 miljarder kronor på samma typ av köp i Google Play. Båda summor exkluderar spelrelaterade köp, utan berör endast prenumerationer för exempelvis streamingtjänster, molnlagring och liknande där betalning görs genom applikationsbutiken.

top-subscription-apps-2021-worldwide.png
worldwide-subscription-revenue-2021.png

Bland IOS-användare är Youtube mest populärt, följt av Tinder och Tencent Video. För Android-användare är istället Googles egen tjänst Google One mest populär, följt av Piccoma och streamingtjänsterna Disney+ och HBO Max. Dessa finns även med på topplistan för IOS-användare, men något längre ned.

Värt att notera är dock att Apples regler för App Store skiljer sig från Googles motsvarighet. Apple har under lång tid förbjudit applikationer från att dirigera betalningar för digitala tjänster, likt prenumerationer, till externa betalalternativ. Det finns vissa undantag för det Apple klassar som reader-applikationer, det framgår dock inte från Sensor Towers sammanfattning hur eller om regelskillnaderna har någon relevant påverkan.