Under torsdagen utfärdade EU, Storbritannien och USA sanktioner mot Ryssland, till följd av invasionen av Ukraina. Bland sanktionerna utfärdade av amerikanska myndigheter ingår en begränsning av export gällande kretsar, datorer samt utrustning för telekommunikation och informationssäkerhet. För att exportera produkter i kategorierna måste bolag ansöka om särskilt tillstånd, vilket lett till att processorjättarna AMD och Intel båda stoppat försäljning och leveranser till landet.

Sanktionerna går närmast att likna vid de åtgärder USA vidtog mot Huawei, där en handelsblockad först innebar att amerikanska aktörer helt förbjöds handla med det svartlistade bolaget, för att sedan lättas till att handel kan beviljas tillstånd om exporten inte anses utgöra ett hot mot USA:s säkerhet. De nya sanktionerna omfattar dock hela landet och inte endast enstaka bolag.

Begränsningarna är tänkta att stoppa export av kretsar och kretsprodukter som kan ha någon form av militärt syfte. Konsumentprodukter likt processorer i AMD:s Ryzen-serier eller Intels Core-serier är därmed eventuellt inte långsiktigt påverkade. Båda bolagen rapporteras dock ha stoppat samtliga leveranser för att utvärdera vilka produktsegment som påverkas av sanktionerna.

Alla bolag som använder amerikansk teknik eller amerikanska komponenter för att tillverka sina produkter måste följa restriktionerna, något som även inkluderar kontraktstillverkaren TSMC. Bolaget har sedan tidigare uttalat sig i frågan och meddelat att de ämnar följa de nya exportreglerna. Enligt branschorganisationen Semiconductor Industry Association (SIA) är det ännu inte klarlagt vilken effekt sanktionerna får, då export till Rysslands regering endast står för 0,1 procent av den globala försäljningen av kretsar.