För datacenter som sysslar med någon typ av lagring är lagringsenheternas egenskaper kritiska. Utöver avvägningar mellan kapacitet, pris och prestanda spelar även hållbarheten in, då vare sig SSD-enheter eller mekaniska hårddiskar håller för evigt. Några som under lång tid haft ögonen på det är molnlagringsbolaget Backblaze, som fört statistik över sina lagringsenheter och hur de presterat under flera år.

Även om mekaniska hårddiskar fortfarande spelar en viktig roll blir SSD-enheter vanligare även i datacenter. Backblaze nyttjar SSD-enheter sedan 2018 och har statistik från 2019 och framåt. Bolaget räknar ut felfrekvens på årsbasis, något de kallar Annualized Failure Rate (AFR), och presenterar nu siffrorna för SSD-enheter år 2021.

A drive day denotes one drive in operation for one day. Therefore, one drive in operation for 2021 would have 365 drive days. If a drive fails after 200 days, it will have 200 drive days and be marked as failed. For a given cohort of drives over a specified period of time, we compute the AFR as follows: AFR = (drive failures / (drive days / 365)) * 100. – Backblaze

För att räkna ut AFR ställs antalet havererade enheter i relation till hur länge de är i drift. Enligt Backblaze var det 2 200 SSD-enheter i drift den 31 december 2021, varav samtliga agerar boot-enheter för bolagets lagringsservrar. Utöver att starta lagringsservrarna ingår lagring av loggfiler och annan temporär data som skapas av servrarna, vilket innebär att alla enheter läser, skriver och raderar filer dagligen.

Skärmbild 2022-03-04 150430.jpg

Under fjolåret är det framförallt två modeller som sticker ut; en från Crucial och en från Seagate, vars felfrekvens landar på 43,2 respektive 28,8 procent. Detta trots att endast två Crucial-enheter och en Seagate-enhet av de bägge modellerna rapporterats ha havererat. För Crucial-modellen förklaras det genom att de relativt få enheterna installerades sent i december 2021, vilket ger en mycket kort drifttid.

Seagate-modellen på 2 TB har en liknande förklaring, där den enda havererade enheten av totalt fyra förlorades väldigt kort efter samtliga installerades i början av 2021. Jämförelsevis har Seagate-modellen med flest havererade enheter, totalt åtta under årets gång, en felfrekvens på endast 1,06 procent. Endast två modeller klarade sig helt från några fel, båda med kapacitet på 500 GB från tillverkarna Dell och Seagate.

Skärmbild 2022-03-04 142330.jpg
Skärmbild 2022-03-04 155616.jpg

För hela året ökade andelen haverier jämfört med föregående år. Sammanlagt landade AFR på 1,22 procent, en ökning om 0,44 procentenheter från förra årets 0,78 procent. Ökningen är något Backblaze observerat redan tidigare, när de jämfört livslängden mellan SSD-enheter och mekaniska hårddiskar.

Vid närmare granskning av tre av de äldsta modellerna de nyttjar syns även två olika mönster. En av de tre följer vad som kallas en badkarskurva, där en första våg enheter havererar tidigt efter de installerats, för att sedan stabiliseras fram till åldern börjar ta ut sin rätt och fler havererar mot slutet av livslängden. Detta menar Backblaze är ett vanligt mönster även för mekaniska hårddiskar. De andra två följer ett något annorlunda mönster, som skiljer sig från badkarskurvan genom att sakna de tidiga haverierna.

All data och en mer djupgående analys finns redovisad på Backblaze webbsida. De påpekar dock att de statistiskt har ett mycket litet urval, som ännu inte är representativt för SSD-enheter i allmänhet. Detta gäller särskilt vissa nyligen installerade enheter, där de menar att det krävs betydligt mer data för att kunna dra några konkreta slutsatser.

Har du haft problem med SSD-enheter som kastat in handduken? Berätta i kommentarstråden!