Uppkopplade enheter och tjänster löper ständigt risk för att drabbas av angrepp, och på senare tid har flera incidenter drabbat både företag och allmänheten. Samsung och Nvidia är två färska exempel på utpressande hackare som stulit och publicerat affärshemligheter, medan intrång hos kryptoföretag, Facebook, Twitch och Coop är andra händelser som skapat rubriker det senaste året.

SVT rapporterar nu att inte heller de är fredade från hackerangrepp, något som nyhetssugna möjligtvis noterade under lördagsmorgonen. De tre Facebook-sidorna för SVT:s lokala avdelningar för Dalarna, Västerbotten och Norrbotten bytte nämligen ofrivilligt namn en kortare stund. SVT:s chef för sociala medier, Erica Lascelles, berättar att en medarbetare fått sitt Facebook-konto kapat, och att det sannolikt var den vägen som namnbytet gjordes.

Vi upptäckte det här inom några minuter efter att det skedde och agerade direkt. Vi kommer i samarbete med vår säkerhetsavdelning undersöka exakt vad som hänt, vår sociala medier-säkerhet är otroligt viktig, och något vi ständigt arbetar med.

Lascelles förklarar vidare att namnbytet upptäcktes och åtgärdades snabbt, samt att en närmare undersökning av det inträffade nu genomförs. Hittills ser de drabbade Facebook-sidorna inte ut att ha påverkats på annat sätt än genom namnbyte. Händelsen visar dock hur ett kapat Facebook-konto riskerar att få konsekvenser för många besökare, särskilt som det inte nödvändigtvis stannar vid namnbyte.

Vilka åtgärder vidtar du för att skydda dina konton? Är det långa lösenord, tvåfaktorautentisering, eller någon annan metod? Dela med dig av dina bästa tips!