Sedan det blev tydligt att Google Stadias succé låg under förväntan har det pratats om att tjänsten skulle paketeras om och säljas som en produkt direkt till företag. Förra året blev det känt att amerikanska operatören AT&T var det första bolaget utanför Google som fått använda tjänsten i egna kanaler och gav abonnenter möjlighet att spela Batman: Arkham Knight utan extra kostnad via molnet. Detta dock endast på datorer.

Under en keynote-presentation i samband med Google for Games Developer Summit bekräftade bolaget att tjänsten ska erbjudas till fler bolag under namnet Immersive Stream for Games. Även AT&T deltog under presentationen och avslöjade att företaget inom kort aktiverar möjligheten för abonnenter att spela Batman även på sina mobila enheter.

Företag och utvecklare har nu fått möjlighet att anmäla intresse om att börja använda Immersive Stream for Games. Företag som ansluter sig till tjänsten ska endast använda tekniken och konsumenten kommer inte se några kopplingar till Google Stadia över huvud taget.

Google Stadia har en brokig historia. Vid lanseringen saknades många funktioner som Google utlovat i samband med presentationer. Tjänsten har uppdaterats sedan dess med några av de utlovade funktionerna, men Googles nedläggning av sin egna spelstudio har ansetts vara spiken i kistan för konsumentdelen för Stadia. I samband med detta mer omfattande fokusskifte ser i alla fall tekniken bakom tjänsten ut att leva vidare.