Initiativet Matter grundades redan 2019, då under namnet Connected Home over IP. Målet är att förena prylarna i det smarta hemmet och dess många olika standarder under ett gemensamt anslutningsprotokoll. Bakom den ambitiösa satsningen står allt från teknikbolag som Amazon, Apple och Google till svenska möbeljätten IKEA.

Till en början var planen att produkter med stöd för standarden skulle stå klara redan år 2020. Det försenades sedan till sista kvartalet 2021, vilket meddelades i samband med namnbytet till Matter i mitten av maj 2021. Då uppgavs de första certifierade enheterna på god väg. Några Matter-produkter dök dock aldrig upp och den som väntar på den nya standarden ser ut att få vänta ett antal månader till.

Organisationen som sköter utvecklingen och arbetet kring Matter, Connectivity Standards Alliance (CSA), flaggar nu för ytterligare förseningar. Den här gången beror förseningarna på att arbetet med Matters utvecklingsverktyg (SDK) inte färdigställts. Det ska i sin tur vara till följd av att ett större antal plattformar anslutit sig för att integreras med Matter.

Furthermore, we have extended efforts to allow for the build and verification of more than 16 development platforms (OS’s and chipsets) so that Matter will launch with a healthy supply chain of compatible platforms to support new Matter devices, apps, and ecosystems. – Connectivity Standards Alliance

Enligt Michelle Mindala-Freeman på CSA väntade de sig endast 4 till 5 plattformar, något som utökats till totalt 16 stycken. Inom begreppet plattformar ryms både hård- och mjukvara, med stöd för både olika systemkretsar och olika operativsystem. Den ökade mängden innebär att utvecklingsverktygets kod behöver finslipas ytterligare, för att säkra att alla delar av ekosystemet fungerar väl med varandra.

Det dröjer därmed till tidigast hösten 2022 innan de första enheterna letar sig ut. Matter menar dock att förseningen även gör det möjligt att leverera ett större utbud av produkter redan från start. Under våren ska 130 olika enheter som representerar 15 olika produktkategorier från totalt 50 tillverkare testas. Det har tidigare talats om allt från ljuskällor till sensorer, men även stöd i enheter som routrar och röstassistenter.

Läs mer om Matter: