ASML Holding N.V., eller Advanced Semiconductor Materials Lithography är ett nederländskt företag som grundades 1984 och som specialiserar sig på att bygga maskiner för mikrolitografi, vilka används vid tillverkning av halvledare. Företaget levererar maskiner till i stort sett alla halvledartillverkare i hela världen, inklusive Intel och TSMC. Nu har det dock visat sig att företaget har en akut brist på både personal och tillverkningskapacitet för att möta efterfrågan från deras kunder.

Brand hos ASML påverkar tillverkning av 7 nanometer och nedåt

Till följd av att både Intel och TSMC håller på att expandera kraftigt, med ett antal nya fabriker på gång, behöver nu ASML fördubbla sin tillverkningskapacitet så snart som möjligt. Annars riskerar de nya fabrikerna stå tomma, utan den nödvändiga utrustningen. ASML:s VD Peter Wennink förklarar för Financial Times att det blir svårt för företaget att öka produktionen i den takt som behövs, men att de påbörjade en produktionsökning för ett tag sedan.

De två kommande åren kommer ASML inte att kunna tillverka tillräckligt många maskiner för att möta efterfrågan. Detta trots att företaget levererar fler maskiner i år, jämfört med förra året och säger sig leverera ännu fler maskiner nästa år. Det är inte många företag som sitter i en liknande situation och om ASML kan möta efterfrågan hänger till en viss del också på deras underleverantörer.

Ett av de största problemen som ligger i vägen för att ASML ska kunna öka sin tillverkning är tyska Carl Zeiss. Där tillverkas de optiska linser som används i ASML:s maskiner. Enligt Wennink kan Carl Zeiss i dagsläget inte leverera tillräckligt med linser och har helt enkelt inte tillräckligt med produktionskapacitet. För att öka produktionstakten behöver Carl Zeiss bygga en ny fabrik med renrum, och det beräknas ta minst tolv månader.

ASML har inga direkta konkurrenter på marknaden heller, vilket gör att det inte går att vända sig till ett annat företag för att köpa likartad utrustning. Även om det finns andra företag som tillverkar utrustning för mikrolitografi, kommer ingen av de företagen i närheten av den utrustning som ASML tillverkar. Med andra ord har ASML något av ett monopol på maskiner som används för tillverkning av det mest avancerade halvledarna, även om företaget bara är ett av många som är med och tillverkar utrustning för halvledartillverkning.