Data är av förklarliga skäl huvudingrediensen i digitala tjänster och verktyg, där data om användarna är särskilt centrala för stora företag som Google och Meta (tidigare Facebook). De amerikanska jättarna mottar och lagrar data för många EU-medborgare på amerikansk mark, men eftersom EU och USA inte anses ha likvärdiga integritetslagar ogiltigförklarades kontrakt för att göra detta på ett korrekt sätt.

Ramverket som kallades EU-US Privacy Shield fimpades under 2020 och i skrivande stund finns inget alternativ på plats. Nu framkommer att USA och EU är överens om att ta fram en ny lösning, något som SVT rapporterar. USA:s president Joe Biden menar att avtalet ska hjälpa företag och innovation på båda sidor av Atlanten, medan EU:s Ursula von der Leyen pekar på att det stärker partnerskapet med USA och innebär ett säkert och förutsägbart dataflöde.

I dagsläget stannar det dock vid enighet om att ta fram ett nytt ramverk, men hur det utformas och när det står klart återstår att se. När Meta i februari presenterade sin senaste kvartalsrapport talades om att bristen på avtal kan tvinga företaget att stänga tjänster som Instagram och Facebook i EU. Förutsatt att det stundande avtalet accepteras av både politiker och företag som har användare på båda kontinenter, lär sådana tjänster alltså stanna kvar.

SVT uppmärksammar vidare att Metas Nick Clegg tar till Twitter för att understryka vikten av en fungerande överenskommelse. Att hålla igång globala tjänster och världsomspännande kommunikation på ett snabbt och säkert sätt, är något Clegg anser gynnar företag av alla storlekar – Meta inkluderat.

I hur stor utsträckning är Meta-tjänster del av din vardag? Berätta i kommentarstråden!