I slutet av 2021 började tillgången på grafikkort långsamt vända. Priserna förblev skyhöga, däremot började lagerhyllorna långsamt fyllas på och marknaden fann viss stabilitet mellan tillgång och efterfrågan. I en rapport från Jon Peddie Research framgår nu att leveranser under fjärde kvartalet 2021 ökade med nära 30 procent jämfört med samma period året innan.

Totalt levererades 13,1 miljoner dedikerade grafikkort under årets sista kvartal, en ökning om 3 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Till kategorin räknas inte endast lösa grafikkort utan även kompletta datorer, servrar och andra enheter med dedikerade grafikkort installerade.

Under hela året uppgick det till hela 50 miljoner grafikkort, till ett värde om 51,9 miljarder dollar. Jämförelsevis levererades endast 42 miljoner kort under år 2020. Det är dock fortfarande långt från rekordet, som sattes redan år 1998. Då levererades inget mindre än 116 miljoner grafikkort, exakt vad som stod för den siffran framgår däremot inte.

Sett till marknadsandelar förändrades lite jämfört med tredje kvartalet 2021 och Nvidia ligger i täten med 77,2 procent av marknaden. Däremot ökade AMD:s leveranser med 12,4 procent mellan kvartalen och 35,7 procent jämfört med samma period föregående år. Nvidia å andra sidan ökade med 0,5 respektive 27,7 procent.

Skärmbild 2022-04-06 160948.jpg

Utöver detta rapporteras även attach rate, vilket jämför antalet levererade datorer med andelen dedikerade grafikkort. Även här är det relativt lite skillnad jämfört med i slutet av tredje kvartalet 2021, med en trend som pekar mot att fler datorer utrustas med ett dedikerat grafikkort istället för att förlita sig enbart på integrerad grafik i processorer.

Avslutningsvis blickar Jon Peddie Research mot framtiden och spår att marknaden till år 2023 blir värd 52,2 miljarder dollar. Därtill pekas Intels intågande på grafikkortsmarknaden ut som särskilt viktig, med potential att röra om i grytan till följd av bolagets starka varumärke.