Google har meddelat att företaget vill höja säkerheten för Android-användare i framtiden. Från och med första november ska applikationer som inte uppdaterats de senaste två åren gömmas undan från Google Plays sökfunktion. Detta betyder att användare inte kommer kunna hitta dessa via sökfunktionen eller installera dessa via butiken.

The rationale behind this is simple. Users with the latest devices or those who are fully caught up on Android updates expect to realize the full potential of all the privacy and security protections Android has to offer. Expanding our target level API requirements will protect users from installing older apps that may not have these protections in place. – Krish Vitaldevara, produktionschef för Android

Utvecklare måste se till att deras applikationer håller en API-nivå som är maximalt två år gammal, mätt från senaste stora Android-version. Om utvecklare vet med sig att de inte kommer ha möjlighet att uppdatera sina applikationer innan första november kommer det finnas möjlighet att förlänga tidsgränsen ett halvår.

Enligt Google ska detta inte påverka majoriteten av de tillgängliga applikationerna i Google Play, då dessa uppdaterats förhållandevis regelbundet. Nya applikationer som publiceras i butiken har redan som krav att förhålla sig till API-nivå som är max ett år gammal.

Tidigare har det slarvats en hel del med API-nivåer hos förvånansvärt stora namn. Bland annat Facebooks och Snapchats applikationer har haft en API-nivå som varit två respektive tre år gammal, vilket sänkt applikationernas säkerhet.