I samband med installation av uppdateringar till Windows är det snarare regel än undantag att datorn behöver startas om antingen under uppdateringens gång eller efter. Microsofts senaste säkerhetsuppdatering till Windows 11 tar det ett steg längre och kräver inte bara omstart utan ominstallation för att aktivera funktionen Smart App Control.

Med Smart App Control ska användare få ett ökat skydd mot skadliga och oönskade applikationer. När en applikation startas kontrolleras den mot Microsofts molnbaserade säkerhetstjänst, för att se om den känns igen alternativt gör en bedömning om huruvida den är säker eller inte. Bedömningen sker både med hjälp av artificiell intelligens samt med kontroll av applikationens signatur, där osignerade eller ogiltiga signaturer resulterar i blockering.

För tillfället är funktionen under utvärdering, vilket innebär att det inte erbjuds alla användare. För att kunna bli erbjuden funktionen krävs dock vad Microsoft benämner som en ren installation av Windows 11. Det innebär att användare med befintliga versioner installerade måste installera operativsystemet på nytt, det räcker inte med att endast uppdatera via Windows Update.

Kravet på ominstallation är dock endast för användare som är intresserade av funktionen. Den som inte vill ha Smart App Control behöver därmed inte göra det.

Ska du ominstallera Windows 11 för att aktivera Smart App Control?