Med Intels senaste processorfamilj Core 12000 "Alder Lake" växte processorerna och därmed även nya sockel LGA 1700 i storlek. Detta innebar viss oro för hur väl nuvarande kylare skulle fungera, något som till stor del lösts med hjälp av nya monteringsanordningar. Kylning var dock inte det enda problemet och kort efter de nya processorerna letat sig ut bland användare började även rapporter om böjda enheter dyka upp.

cpu.png

Bildkälla: Jisaku Hibi. Övre bilden visar en böjd värmespridare, undre en jämn yta.

Problemet ser ut att vara till följd av att låsmekanismen (eng. Independent Loading Mechanism, ILM) för LGA 1700 resulterar i en ojämn tryckfördelning när processorn monterats i sockeln. Över tid kan det resultera i att processorns värmespridare böjs, vilket ger en skev och ojämn yta. Det kan i sin tur ge högre temperaturer, då den ojämna ytan ger sämre kontakt med kylaren. Nu diskuterar även Intel problemet, i ett uttalande till Tom's Hardware.

We have not received reports of 12th Gen Intel Core processors running outside of specifications due to changes to the integrated heat spreader (IHS). Our internal data show that the IHS on 12th Gen desktop processors may have slight deflection after installation in the socket. Such minor deflection is expected and does not cause the processor to run outside of specifications. We strongly recommend against any modifications to the socket or independent loading mechanism. Such modifications would result in the processor being run outside of specifications and may void any product warranties. — Talesperson för Intel

Enligt Intels talesperson har det inte inkommit några rapporter angående processorer som inte fungerar enligt specifikation till följd av böjda värmespridare. Därtill visar bolagets interna data på att det är fullt normalt med en viss böjning. Intel avråder även användare att ta till egna metoder för att undvika eller avhjälpa problemet, eftersom detta kan bryta mot garantivillkoren.

Har du haft några problem med Intels nya sockel och böjda processorer?