Behovet av nya datorer ser ut att minska om man ska tro på färsk data från IDC, som pekar på att de flesta tillverkarna ser en nedgång i försäljningen under det första kvartalet. Överlag har PC-marknaden gått ned med 5,1 procent i det första kvartalet 2022, eller med cirka 4,3 miljoner datorer. Totalt levererades det 80,5 miljoner datorer i det första kvartalet 2022, vilket ändå var det sjunde kvartalet i rad som det har levererats över 80 miljoner datorer sedan år 2012.

Den enskilt största förloraren enligt IDC:s data är HP, som har haft en negativ tillväxt på 17,8 procent. Näst sämst går det för Lenovo, som i sin tur minskar med 9,2 procent. Det betyder också att bägge företag tappar marknadsandelar, där HP förlorar hela tre procent och Lenovo en procent. Dåligt har det också gått för Acer, som har haft en negativ tillväxt på 5,9 procent.

IDC PC Shipments Begin to Slow Following Two Years of Strong Growth, According to IDC - 2022 Apr -F-1.png

Det går däremot mycket bättre för Asus, som ser en tillväxt på 17,7 procent. Företaget ökar sin marknadsandel från 5,6 till 6,9 procent jämfört med föregående år och ligger nu på en ungefär lika stor marknadsandel som konkurrenten Acer. Ett annat företag det går relativt bra för är Dell, som ser en tillväxt på 6,1 procent. Även Dell ökar sin marknadsandel med 1,8 procent, jämfört med samma kvartal 2021. Även Apple ser en liten tillväxt på 4,3 procent, vilket leder till en marknadsandel på 8,9 procent, eller 7,2 miljoner levererade enheter.

Övriga datortillverkare ser en nedgång på fyra procent eller cirka 600 000 färre levererade system. IDC skriver att datormarknaden har haft tvåsiffrig tillväxt de senaste sju kvartalen, vilket gör att man inte bör ta den negativa tillväxten i det första kvartalet i år som ett tecken på att blir frifall i efterfrågan av datorer.

Totalt sett gick det bättre för stationära datorer i det första kvartalet, medan bärbara datorer såg en försämrad marknadsandel, något som tillskrivs avsaknaden av specifika komponenter. Däremot säger Ryan Reith från IDC att man ska titta på det positiva med att tillverkarna lyckats leverera över 80 miljoner enheter, med tanke på att det är ont om vissa komponenter samt att det fortfarande kvarstår logistiska utmaningar.

IDC skriver vidare att det är väntat att vissa delar av datormarknaden saktar ned på grund av minskad efterfrågan, men det finns också ett flertal marknader som blivit försummade under pandemin där det fortfarande finns ett köpsug för datorer.