Telefon- och datortillverkaren Apple är i skrivande stund världens högst värderade bolag, med ett börsvärde på hissnande 2,67 biljoner USD. De senaste åren har företaget presenterat stadigt växande försäljningssiffror för nästan alla produktområden, och baserat på sin senaste kvartalsrapport ser tillväxten inte ut att stanna upp den närmaste tiden.

apple_q2.PNG

För årets första kvartal, vilket är det andra kvartalet enligt Apples brutna räkenskapsår, presenterar företaget en omsättning på drygt 97 miljarder USD. Detta är en uppgång med 9 procent ställt mot samma kvartal år 2021. Bruttomarginalen vid försäljning är något lägre än föregående år vid 56 procent, men nettovinsten har dock gått upp. Den sistnämnda landar på 25 miljarder USD, det vill säga en uppgång på nästan 6 procent ställt mot Q2 2021.

apple_q2_products.PNG

När försäljningssiffrorna bryts ner i olika produktkategorier syns den största tillväxten i "Services", vilket inkluderar bland annat mjukvarutjänster som App Store, Apple Music och Icloud. Detta område har växt med hela 17 procent ställt mot föregående år, och utgör företagets näst största inkomstkälla efter Iphone. Gällandes just Iphone drog Apples telefonfamilj in drygt 50 miljarder USD under kvartalet – en uppgång med drygt 5 procent ställt mot föregående år.

Andra tillväxtområden är företagets Mac-datorer, där övergången till sin egna systemkretsar i M1-familjen fortsätter göra positiva avtryck i försäljningen. Mac-försäljningen ökade med nästan 15 procent ställt mot samma kvartal förra året. Samtidigt sågs också ett uppsving för "Wearables, Home and Accessories", vilket inkluderar Apple Watch, Airpods och Homepod, där försäljningen gick upp med 12 procent ställt mot förra året.

Det enda produktområdet som backar i kvartalsrapporten är surfplattefamiljen Ipad. Här syns en minskning i försäljning med cirka 2 procent ställt mot samma kvartal förra året. Enligt Apple är nedgången i Ipad-försäljningen ett resultat av den rådande kretsbristen, där företaget inte kan tillverka enheter i tillräckligt hög takt för att möta efterfrågan.