I början av april avtäckte Epic Game en färsk version av bolagets spelmotor, i form av Unreal Engine 5. Bland de många verktyg som integrerats i motorn återfinns bland annat ett stort texturbibliotek baserat på svenska Quixels teknik Megascan, som kan omvandla inscannade bilder av verkliga objekt till realistiska texturer. Bolaget förvärvades av Epic Games 2019 och tekniken har sedan dess varit en del av Unreal Engine.

I samband med lanseringen av den nya spelmotorn har utvecklare på Quixel passat på att vässa sina kunskaper, med en utmaning de kallar "Ninety Days". Som namnet avslöjar är det kort och gott en 90 dagar lång utmaning, där de sätter tidigare ambitioner om att 3D-miljöer av hög kvalitet ska gå att skapa på kort tid på prov.

cordell-felix-cordellf-japansteps-day-01-watermark.jpg
cordell-felix-cordellf-japansteps-night-02-watermark.jpg
dan-woje-1-watermarked.jpg
jack-mckelvie-cemetery-artstation-shot-01.jpg
Quixel-Ninety-Days-in-Unreal-Engine-5-Castle-Ruins.jpg
Quixel-Ninety-Days-in-Unreal-Engine-5-Plant-Growing-Facility.jpg
Quixel-Ninety-Days-in-Unreal-Engine-5-Motorcycle-Chase.jpg
Quixel-Ninety-Days-in-Unreal-Engine-5-Dragon-Cave.jpg
Quixel-Ninety-Days-in-Unreal-Engine-5-Coastal.jpg

Under utmaningens gång var målet att ägna som mest tre dagar per miljö. Utöver Megascan-texturer används även andra Unreal Engine-tekniker som Nanite och Lumen för ljussättning och rendering. Projektet nyttjade även olika assets från Sketchfab och Unreal Engines marknadsplats.

Det hela resulterade i allt från realistiska skogar och stränder till rymdskepp, slott och parkeringshus. Bilder och klipp från de olika miljöerna finns både på Youtube samt på Artstation.

Vilken miljö tyckte du bäst om?