Googles första molntjänstpaket G Suite lades ned officiellt redan för tio år sedan, då Google stängde av möjligheten att skapa fler konton. Existerande användare fick dock behålla molntjänster likt Google Dokument, kalenderfunktioner och Gmail, som paketerades som G Suite Legacy och förblev gratis, inklusive fortsatt möjlighet att nyttja Gmails tjänster med ett eget domännamn.

I slutet av januari 2022 bestämde sig Google för att sötebrödsdagarna var över och meddelade att även G Suite Legacy slår igen portarna. Från den 1 juni skulle alla migreras till betaltjänsten Workspace, inklusive privatpersoner. Med drygt två veckor kvar till slutdatumet vänder nu Google i frågan, och behåller G Suite ett tag till.

När G Suite först introducerades riktade det sig huvudsakligen till företag, men det marknadsfördes även som en familjeorienterad tjänst lämpad för privatpersoner. Valet att migrera även dessa till efterträdaren Workspace väckte både kritik och missnöje, bland annat till följd av knepiga processer för att migrera data. Google backar därför på beslutet och specifikt privatpersoner får möjlighet att behålla G suite.

For businesses, the G Suite legacy free edition will no longer be available after June 27, 2022. Your account will be automatically transitioned to a paid Google Workspace subscription [...] To complete your upgrade, you'll need to set up Google Workspace billing before August 1, 2022.

For individuals and families using your account for non-commercial purposes, you can continue using the G Suite legacy free edition and opt out of the transition to Google Workspace by clicking here (requires a super administrator account) or in the Google Admin console. – Googles supportsida

Företag måste fortfarande uppgradera till Workspace som tidigare planerat och förlorar tillgång till G Suites funktioner efter den 27 juni 2022. Enskilda privatpersoner eller familjer får dock fortsätta använda sina konton för icke-kommersiellt bruk och kan välja bort uppgraderingen till Workspace. Detta måste aktivt göras av den med administratörsrättigheter i Googles Admin-konsol, senast den 1 augusti. Hur länge G Suite förblir gratis framgår inte.

Har du hunnit migrera till annan tjänst eller ska du behålla G Suite?