I slutet av maj 2022 gick USA och Japan ut i ett gemensamt uttalande om samarbete kring kretstillverkning. Enligt källor till Nikkei Asia kommer ett av de första praktiska resultaten av samarbetet handla om inhemsk tillverkning av 2-nanometerskretsar i Japan.

De amerikanska bolag som förväntas ingå i samarbetet är bland andra Intel och IBM medan Canon tillhör de mer namnkunniga japanska bolagen. Japanska statens The Ministry of Economy, Trade and Industry väntas bekosta byggnationen av fabriken som omnämns i singular.

Experter som tillfrågats ställer sig tveksamma till om samarbetet på något nämnvärt sätt skulle kunna påverka branschen i stort eller ens Japans eller USA:s beroende av systemkretsar som tillverkas hos framförallt TSMC.

Läs mer om inhemsk kretstillverkning: