Under sommaren år 2021 blev Activision Blizzard stämda av California Department of Fair Employment and Housing, DEFH, efter en flera år lång granskning där det uppdagats att kvinnor har fått utstå sexuella trakasserier på regelbunden basis. Stämningen ledde till att fler kvinnor på Activision Blizzard vittnat om ytterligare sexuella trakasserier samt om en allmän grabbig företagskultur i bygget.

Påföljden av detta är att Activision Blizzard blickat inåt och flera utvecklare och högre chefer har varit tvungna att lämna företaget, alternativt blivit avstängda. Vidare har andra företags samarbeten med Activision Blizzard avslutats, lagts på is eller omarbetats.

Activision Blizzards styrelse har i samband med den rådande situationen utfört en egen granskning som resulterat i att det inte finns några bevis på systematiska trakasserier eller diskriminering i företaget, även om flera fall uppdagats. Undersökningen ska även visa att företagets chefer inte känt till eller försökt följa problem.

“Contrary to many of the allegations, the Board and its external advisors have determined that there is no evidence to suggest that Activision Blizzard senior executives ever intentionally ignored or attempted to downplay the instances of gender harassment that occurred and were reported. While there are some substantiated instances of gender harassment, those unfortunate circumstances do not support the conclusion that Activision senior leadership or the Board were aware of and tolerated gender harassment or that there was ever a systemic issue with harassment, discrimination, or retaliation.”

Styrelsens undersökning är baserad på email-konversationer, anteckningar, dokument samt nya intervjuer med nuvarande och tidigare anställda som arbetat med företaget från september 2016 till december 2021. Styrelsen går dock inte in i detaljerna om hur materialet hanterats, hur många som intervjuats eller varför just det tidsspannet valts ut.

Sedan Activision Blizzard stämts har företaget betalat ut 18 miljoner dollar i förlikning till Equal Employment Opportunity Commission och ska låta kommissionen undersöka olösta fall av sexuella trakasserier. DEFH-stämningen pågår fortfarande och i september inleddes en granskning av Activision Blizzard av Securities and Exchange Commission, SEC.