För några veckor sedan klubbade EU ett lagförslag om en enhetlig standard för kontaktdon för laddning av elektronik, där USB Type-C ska bli obligatoriskt för allt från mobiltelefoner till tangentbord och möss. Nu vill amerikanska senatorer att USA följer samma modell och slopar kontaktdon som Lightning och Micro-USB.

Önskemålet har framförts av senatorerna Bernie Sanders, Elizabeth Warren och Ed Markey i ett brev till USA:s handelsminister Gina Raimondo. Argumenten är till stor del likvärdiga motivationen bakom EU:s lagstiftning och berör bland annat att en enhetlig standard skulle både underlätta för användare och minska mängden elskrot som produceras till följd av att olika enheter kräver olika kablage.

Enligt senatorerna äger genomsnittskonsumenten tre mobilladdare, men trots det uppger cirka 40 procent att de vid minst ett tillfälle inte kunnat ladda sin mobiltelefon till följd av att de tillgängliga laddarna inte var kompatibla. De citerar även den data EU tagit fram, där det framgår att kasserade laddare står för cirka 11 000 ton elskrot varje år endast inom EU. Brevet pekar därtill ut specifikt Apples Lightning-kontakt som exempel på kontaktdon som ställer till det för både konsumenter och miljö.

EU:s lagförslag börjar gälla från år 2024. I USA ser det dock inte ut att finnas något konkret lagförslag ännu. Det kan dröja flera år innan något sådant färdigställs och börjar behandlas. Även om en liknande lagstiftning införs i framtiden är det inte heller säkert att valet faller på just USB Type-C som standard.