Vad som är väl tillbringad tid eller ej är föga förvånande en högst individuell fråga. En numera väl utbredd hobby, inte minst bland unga, är tv- och datorspel. I en undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Blizzard studeras svenskars syn på väl använd tid, där resultatet tyder på att spel är en aktivitet som omvärderats.

Undersökningen utfördes i form av en webbenkät under mars 2022 och omfattar 1 022 svenskar i åldrarna 18 till 79 år. Nästan hälften av alla deltagare svarade att de inte använder sin tid så bra som de kunnat och både internet och sociala medier nämns som boven i dramat. Något som däremot värderas högre är spel och då främst spelande online tillsammans med andra.

Bland män i åldern 18 till 29 ansåg endast en tiondel att spel var slöseri med tid. När spel jämfördes med aktiviteter så som att sporta och fika värderades aktiviteterna i princip likvärdigt. Samma trend sågs även bland kvinnor i samma åldersgrupp, samt män i åldrarna 30 till 49 år. De yngre åldersgrupperna uppges därtill betrakta spelande som ett äventyr att dela med sina vänner.

Det är dock inte alla som är av samma åsikt. Bland både män och kvinnor över 50 år uppges istället mer än hälften att tv- och datorspel är bortkastad tid. Något i princip alla var eniga i var dock fika. Ingen kvinna i undersökningen och endast tre procent av männen ansåg att fika med vänner var slöseri med tid.