De norra delarna av Sverige attraktiva för att anlägga datacenter, bland annat eftersom elpriserna är låga och den omgivande temperaturen likaså. Många högpresterande serverhallar och få bostäder medför ett värmeöverskott, men även kostsam infrastruktur för att transportera energin. Därför är den vanligaste lösningen att helt enkelt inte nyttja energin och att elda för kråkorna.

En växthusanläggning som kan göra skillnad på den saken står nu redo i Boden, rapporterar SVT. Konkret handlar det om ett 300 kvadratmeter stort växthus som värms upp med spillvärme från datacenter i området, som i Norrbotten och Västerbotten uppges motsvara energin som krävs för eluppvärmning av 20 000 villor. Således går åtskilliga megawatt om intet.

Det färdiga växthuset ska användas för att testa om det är möjligt att skala upp upplägget, där projektet bland annat ska undersöka hur utomhustemperatur om –30 °C påverkar luftfuktighet och temperatur. Storleken om 300 kvadratmeter uppges vara nog för att avgöra om upplägget fungerar i affärsmässigt gångbar skala. På Bodens webbplats nämns att större anläggningar möjligtvis kan användas för kombinerad fisk- och grönsaksodling, men även att de uppvärmda anläggningarna fungerar för alternativa proteinkällor som insekter.

Via webbplatsen framkommer slutligen att LED-belysning och upp till en halv megawatt värme från företaget Genesis datacenter är huvudingredienserna som ska möjliggöra grönsaksodling året om. Till hösten flyttar grönsaker in i växthuset och om mindre än ett år lär det stå klart om upplägget fungerar i praktiken.