Under våren har EU arbetat för fullt med de två stora lagpaketen Digital Service Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA). Tillsammans utgör de internets största EU-reform på 20 år och ersätter bland annat det nuvarande e-handelsdirektivet samt inför ny lagstiftning för att reglera internets teknikjättar och plattformar.

De två reformerna har passerat flera instanser som synat förslagen i sömmarna. I mars och april lyckades EU nå en politisk överenskommelse mellan parlamentet och ministerrådet för DMA respektive DSA. Nu har båda förslag nått näst sista anhalt och under tisdagen klubbades båda lagarna med majoritet i EU-parlamentet. Resultatet för DSA landade på 539 röster för, 54 mot och 30 avstående. För DMA var parlamentet ännu mer enat, med 588 röster för, 11 mot och 31 som avstod.

Både Digital Service Act och Digital Markets Act riktar till stor del in sig på de stora bolagen, likt Google, Meta och Amazon. DMA är främst tänkt att skipa rättvisa på den digitala marknaden, genom att reglera de stora plattformar som beskrivs som gatekeepers. Det ska främja konkurrens genom att förhindra att mindre aktörer kvävs redan i sina lindor och aldrig får en chans att ta sig in på marknaden, till följd av de stora plattformarnas "grindvaktande".

Plattformar och bolag som uppfyller kriterierna för detta måste följa ett antal riktlinjer. Detta inkluderar allt från krav på att låta användare installera tredjepartsapplikationer, förbud att förhindra användare från att avinstallera applikationer och program till nya lagar gällande kompatibilitet mellan hårdvara och mjukvara samt datainsamling av olika slag. Lagpaketet ersätter även tidigare e-handelsdirektiv.

Med DSA ligger fokus mer på innehåll och vem som ansvarar det. I nuläget har sociala plattformar likt Facebook eller Twitter till skillnad från exempelvis digitala nyhetstidningar ingen ansvarig utgivare. Under DSA blir de trots det skyldiga att förebygga, agera på och ta bort olagligt innehåll, även om det publicerats av enskilda användare. Nya regler införs även för marknadsplatser som Amazon, som bland annat får hårdare krav på verifiering av säljare.

Utöver striktare ansvar över användares innehåll måste plattformar även förhålla sig till nya begränsningar kring marknadsföring. Den skärpta lagstiftningen reglerar tvivelaktiga metoder under begreppet dark patterns, men även riktade annonser baserade på känslig information likt religion eller sexualitet samt marknadsföring riktad mot barn och unga.

Det kvarstår ett sista steg innan de två lagpaketen formellt träder i kraft, i form av ett formellt godkännade från ministerrådet. Det första väntas ske i juli för DMA och följs sedan i september för DSA. De publiceras sedan i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

För DSA ges fyra månaders förberedelse inför skiftet, räknat från publiceringsdatumet i EUT. Plattformar med under 45 miljoner användare får 15 månader på sig, men som längst till 1 januari 2024. För DMA gäller sex månader efter publicering för samtliga.